Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Frågor och Svar

Här hoppas vi att ni hittar svar på era frågor! Om inte kontakta då kansli@jarlaif.se och ställ din fråga direkt. Kan inte kansliet besvara frågan skickas den vidare till styrelse eller arbetsgrupper som jobbar med frågan!

 

Föreningsfrågor

 

Varför måste jag stå i Järlas servering när mitt barn inte spelar match?

Serveringen är en viktig del av Järlas inkomst. Den inkomsten gör att vi kan hålla nere årsavgifterna för alla barn.

Ansvaret är inte kopplat till vem som spelar match var och när utan det fördelas ut över året på de åldersgrupper som finns i föreningen.

 

Det ska/kan väl Järla göra? 

Vem är Järla? Det finns ingen fysisk person som är Järla. Järla är VI gemensamt, styrelse, ledare, spelare och föräldrar. Det är vi som tillsammans gör Järla till den familj det är. Välkomna att påverka och gör din insats synlig. Alla är viktiga i en ideell förening. Allt från dig som tvättar lagets tröjor till dig som sitter i styrelsen. Allt DU gör påverkar föreningen på något sätt!

 

Vem vänder vi oss till om vi har frågor eller synpunkter?

I första hand till kansliet. Mejla er fråga eller era synpunkter till kansli@jarlaif.se  Om kansliet inte kan svara direkt skickas frågan vidare till styrelse eller sportgrupper.

 

Hur stor är föreningen?

Vi är ca 900 aktiva medlemmar och ca 150 ideella ledare

 

Var ligger klubbhuset?

Besöksadressen är Griffelvägen 13, Nacka Sportcentrum. Beskrivningen är ovanför Nacka IPs konstgräsplans huvudläktare, det stora svarta tvåvåningshuset.

 

Föreningspolicy

Finns en föreningspolicy?

Ja, Järla har sin Röda Tråd, det är ett levande dokument som ska vägleda och ge stöd och råd i nya situationer. 

 Föreningens Röda Tråd ses kontinuerligt över och anpassas efter den verksamhet vi har. Ser styrelsen och sportgruppen att den inte fungerar så tas det upp i arbetsgruppsmöten och så ser man vad man behöver förändra för att det ska fungera i praktiken. Teori och praktik är ju inte alltid samma sak, men vi försöker!

 

 

Vad har föreningen för förväntningar på föräldrar?

En ideell förening som Järla behöver allt stöd vi kan få från er föräldrar. Därför har vi också en viss förväntan på er och önskar en insats varje år.

UTDRAG från föreningens röda tråd:

I huvudsak bemanna följande funktioner: instruktörer, lagledare, webmaster, café,- och cupansvarig

Närvara vid föräldramöten

Att bistå tränare och ledare med det de efterfrågar hjälp med

Skjutsa till träning och match

Bemanna kiosk och sekretariat vid Järlas egna evenemang.

Ta del av information som kommer från föreningen.

 

Järla profilkläder

Var köper jag mina Järlaprofilkläder?

Från 14 januari 2013 kan du kan köpa Järla profilkläder endast på Stadium Sickla.

Laget får med fördel göra större beställningar via nätet. www.stadiumteamsales.se/jarlaif  här finns profilen om ni inte har möjlighet att åka till Sickla.

 

Matchkläder

Du som spelar 5, 7,- och 9-manna fotboll spelar med vita Järla strumpor, Svarta Järla Shorts och Vit matchtröja (reservställ svart tröja)

Du som spelar 11-manna fotboll spelar med vita Järla strumpor, VITA Järla shorts och Vit matchtröja (reservställ svart trumpa, svart byxa och svart tröja)


Träningskläder

Järla har en egen klubbprofil som man kan köpa på Stadium Sickla, här finns träningskläder för i princip alla väder. Men vi har vita strumpor, svarta shorts, svart overall och svarta träningströjor av profilmärket Puma.

 

Årsavgift

Vem betalar årsavgift i Järla?

Alla aktiva betalar årsavgift i Järla. Den är uppdelad i två delar, medlemskap och träningsavgift. Som ledare och spelare och stödmedlem betalar man medlemskap till föreningen per kalenderår.

Ledare betalar medlemsavgift och får på så sätt tillgång till föreningens ledarakademi, ledarförsäkring, subventionerade utbildningar (ofta subventionerade till 100%), subventionerade priser på ledarkläder, rätt att delta i ledarevenemang, rösträtt på årsmöten.

Spelare betalar medlemsavgift och deltagaravgift beroende på i vilken åldersgrupp man är aktiv. Det är billigare för de yngre då de oftast har färre träningar = lägre träningsytehyror, lägre kostnad för domare etc. 

Stödmedlem betalar ett frivilligt belopp mellan 150,- och 2.999,- kronor och blir på så sätt stödmedlem i föreningen. Stödmedlem kan man bli som förälder, moster, farbror, morfar, farmor eller bara supporter! 

 

Vi har svårt att betala hela summan på en gång, hur gör vi?

Kontakta kansliet genom att mejla kansli@jarlaif.se för att få besked om hur vi gemensamt kan lösa detta.


Vad är årsavgiften och när och hur betalas den?

 Årsavgiften betalas per kalenderår och ska erläggas enligt de medlemsfakturor som mejlas ut.

Extra årsmötet i november varje år beslutar nästkommande års medlemsavgifter.

Träningsavgiften kan komma att regleras mellan extra årsmötet och ordinarie årsmöte när man har en bättre syn på ekonomin. Man betalar årsavgiften för den åldersgrupp man är verksam i och ej vilket år man är född.

Avgiften faktureras och mejlas ut så fort som möjligt efter ordinarie årsmöte, som faststår extra årsmötets beslut, i början av varje år.

Avgiften betalas till föreningens plusgiro 67 51 55-6 och man märker betalningen med spelares namn och personnummer eller fakturanummer.

 

Träning

Varför får vi inte tider i STOR hall? Vi är ju så många!

Kommunen har även för inomhusträningslokaler sina fördelningsprinciper. Lika sura som vi skulle bli om t ex handbollen skulle boka bästa träningstiden på konstgräsplanen under vår säsong, blir inomhusidrotterna på oss om vi skulle boka upp tider under deras säsong. Fritidsnämnden i Nacka Kommun har tagit ett beslut om att fotbollen är en sommaridrott, oavsett om vi måste träna under vintern för att hålla oss skadefria under vår tävlingssäsong.

Föreningen ansöker om träningstider inför inomhussäsongen och vi får de så kallade resttider som blir över när inomhusidrotterna har fått sitt.

Det gör att STORA hallar har vi få tider i och något fler i små gymnastiksalar. De stora hallarna tilldelas i första hand våra äldre lag och så långt de räcker. Strötider i stora hallar bokas allt eftersom och fördelas ut bland lagen efter önskemål.

 

Vi åker förbi Skuru IP och där är det ofta tomt kan vi träna där?

Skuru IP är än så länge en naturgräsplan. Därför står den ofta tom, det har med att göra att gräset har en återhämtningstid och vi får därför inte nyttja planen mer än ett visst antal timmar i veckan. En dag i veckan är återhämtningstid och därför står planen också tom.

 

Får killarna fler och bättre träningstider än tjejerna?

NEJ, träningstiderna fördelas efter tränarnas önskemål i första hand med vägledning av föreningens röda tråd hur många träningstillfällen som rekommenderas i en viss ålder, dessa tillfällen överskrids aldrig. Om ett killag önskar 2 träningstider i veckan och tjejerna i samma åldersgrupp 3 gånger och röda tråden medger det så är det så fördelningen kommer att se ut. Ingen skillnad görs mellan killar och tjejer, i Järla är alla lika viktiga och varje spelare har samma förutsättningar som någon annan.

 

Varför tränar vi inte på Nacka IPs konstgräs?

Järla IF FK har tillgång till ett visst antal träningstimmar per vecka. Dessa timmar är förlagda till olika träningsplaner. Tilldelade timmar får vi efter ansökan från Nacka Kommun som har en fördelningsprincip som vi följer. De tider föreningen får på Nacka IPs konstgräs räcker inte till alla våra lag och alla de träningstimmar som ska fördelas. Vi följer Stockholms Fotbollförbunds och kommunens fördelningsprinciper.

Berättigade lag till konstgräs/gräs får tilldelning först och sedan utgår vi från ålder. Äldre lag till yngre lag.

 

Var tränar vi?

I huvudsak på Nacka IP men också på Skuru IP och Skuru BP och närbelägna planer. På vintern tränar vi på vinterplaner och i tilldelade gymnastiksalar och hallar i Nacka Kommun.

 
Stolta Sponsorer
https://www.svenskaspel.se/grasroten
Bingo Stockholm - Alla hallar