Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Arvoden och betalningsrutiner 2019
RUTINER NÄR DET GÄLLER DOMARBETALNINGAR
Föreskrifter gällande domarersättning i samtliga serier.

Vid alla matcher förutom vid 5mot 5 ska ledaren betala domaren på plats enligt följande.

- Domaren och föreningsledare har Swish - domarersättningen för över direkt via Swish

- Domaren har Swish men inte föreningens ledare – domarersättning skall betalas kontant

- Domaren har inte Swish men föreningen ledare har – domarersättning sätts in på konto.

- Föreningens ledare har alltid möjlighet att betala domaren kontant

- Vid kontobetalning skall domarersättning vara domaren tillhanda senast 3 bankdagar efter match.

Reseersättning
Oskälig reseersättning eller ersättningar utanför förbundets reglemente ersätts inte av föreningen.
Betala ej reseersättning om domaren dömt matchen innan eller ska döma matchen efter.

Utbetalning av domarkostnader
Sker löpande från kansliet till angivet konto under förutsättning att kvitton och underlag är korrekt ifyllt och inlämnade senast 31/10. Kvitton inlämnade efter 1/11 och innan 15/12 betalas ut periodvis.
Alla kvitton skall vidhäftas följande underlag. Använd följande dokument för redovisning. (dokumentet är skrivbart om det öppnas med Acrobat Reader eller motsvarande)
Inga ersättningar kommer betalas ut utan korrekta underlag.
Underlaget lämnas till kansliet eller scannas in och mailas


Lycka till med Sanktan och tänk på att alla domare är under utbildning!
 
Stolta Sponsorer
https://www.svenskaspel.se/grasroten
Bingo Stockholm - Alla hallar