Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Järla IF Fotbollsklubb
Med Hjärta och Hjärna

Information CORONA / Covid-19

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa verksamheten och vidta åtgärder för att medverka till att minska smittspridningen i samhället och samtidigt verka för en god folkhälsa i en svår tid.


29/10 "Från STff"
Folkhälsomyndigheten släppt nya restriktioner för Region Stockholm, som gäller t o m 19 november, vilket bland annat innebär att man ska avstå från att delta i exempelvis idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

StFF har tagit beslut om att samtliga matcher, utbildningar och av StFF arrangerade samlingar under kommande helg skjuts fram med omedelbar verkan. Vår starka rekommendation är att samtliga föreningsdrivna cuper också skjuts fram med omedelbar verkan.


10 augusti
SvFF har meddelat nya riktlinjer om publik vid matcher (max 50 personer). Järlas har beslutat att huvudregeln vid Järlas matcher fortsättningsvis ska vara publikfria.
Undantag kan göras om det enskilda laget har match på helplan och kan garantera att publiken uppgår till max 50. Laget måste för denna uppgift utse en ansvarig person. I övrigt gäller samma rekommendationer angående covid-19 som tidigare.


24 april

Vi följer SvFF:s skarpa rekommendation att tydligt uppmana alla – förutom personer som är direkt nödvändiga för att genomföra arrangemanget – att avstå från att närvara vid de matcher som arrangeras för att helt utesluta risken för att för många personer samlas kring en match. Då slipper vi också svåra gränsdragningar och bedömningar. Ofta spelas t ex flera matcher, med olika arrangerande föreningar på samma anläggning, vilket kan innebära att svårhanterade situationer i förhållande till förbudet uppstår.

Allt för att så långt det är möjligt förhindra smittspridning – ju färre personer som närvarar runt en match desto lägre risk.
Vi har en skyldighet att förvalta den möjlighet att spela barn- och ungdomsmatcher – som vi trots rådande läge har fått förtroendet att göra – med största tänkbara ansvar. Självklart är det tråkigt för många föräldrar, släktingar och vänner att missa barnens matcher, men det är en i sammanhanget rimlig och nödvändig uppoffring som vi alla bör acceptera.


Vi följer de rekommendationer som Svenska Fotbollförbundet  har kommunicerat i Riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet. Dessa riktlinjer grundar sig i sin tur på Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer och rekommendationer gällande idrott.


Vi har fått myndigheternas förtroende att  fortsätta våra aktiviteter med hänvisning till  folkhälsan. För att kunna fortsätta är det mycket viktigt att vi följer de rekommendationer och anvisningar som ges. Vi måste bland annat göra en riskbedömning och analyserat verksamheten med det riskbedömningsverktyg som myndigheten tillhandahåller.


Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Vi uppdaterar denna sida så snart vi får tillgång till ny information.


Allmänna riktlinjer för träningar och match
 • I alla lagets kommunikationskanaler, hemsida, kallelser och sociala medier, tydligt ange att all publik, inklusive föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna.
  Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare och funktionärer) ska vara på plats.
 • Om det inte finns skyltar vid idrottsplatsen utse en eller två ansvariga som vänligt ber eventuell publik att lämna platsen.
 • Vi är utomhus hela aktiviteten vilket minskar risken för smittspridning betydligt
 • Vi respekterar lag som av känner anledning att ställa in matchen på grund av det rådande läget.
 • Vi undviker trängsel runt aktiviteten.
 • Vi är max 25 st deltagare/grupp på ytor långt ifrån varandra (undvik trängsel).
 • Vi avslutar träningen i god tid innan träningstidens slut för att kunna ge plats för lag som kommer efter utan att det uppstår trängsel.
 • Vi går på planen när lag som är på planen har hunnit därifrån för att undvika trängsel
 • Vi ser till att det finns möjlighet att tvätta händerna eller handsprit i anslutning till planen och uppmanar till god handhygien.
 • Vi håller avstånd. Markera avstånd med koner vid köbildning.

Riktlinjer för dig som deltar på träning och match

 • Är du sjuk, även med milda symtom, ska du inte delta i aktiviteter alls utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Kom ombytt eller byt om vid sidan av planen
 • Insjuknar du under idrottsaktivitet ska du gå hem direkt.
 • Dela inte vattenflaska eller annat som kan överföra saliv.
 • Hjälp varandra att hålla avstånd när det går.
 • Tvätta händerna noga före och efter träning och match. Använd tvål och vatten eller handsprit.
 • Undvik onödig trängsel och handkontakt

Riktlinjer för dig som leder och planerar träning

 • Samling -
  • Dela upp barnen in i små grupper innan träning eller fördela barnen till respektive station innan träningen börjar
  • Se till att föräldrar och andra håller avstånd
 • Förberedelseträning -
  • Teknik- och färdighetsträning med principen en spelare en boll
  • Fotbollsgolf
  • Jogga i grupp. Kontrollera avstånd genom att hålla ut armarna.
 • Passningsspel -
  • Övertalighet gör det enklare att hålla i bollen
  • Försvarande spelare arbetar med att täcka passningar i ställt för att pressa
 • Spel
  • Undvik spel på alltför små ytor.
  • Dela in planen i tre zoner med de olika lagdelarna i varsin zon. Bollhållande lag får ta in en extra spelare i nästa zon
  • Anfallande lag tränar på sitt spelsätt i anfallsspel (uppspel och att komma till målchans). Spelare i försvarande spelare får bara gå.
  • Undvik trängsel genom att fasta situationer startas genom att vi sätter i gång spelet vid frispark och använder kort hörna.
 • Fotbollsfys
  • Undvik par och gruppövningar
 • Köbildning
  • Markera avstånd med koner.
  • Håll ut en hand mot närmaste spelare och backa ett steg

Möjligheter
Ta tillfället i akt för att komplettera vanligt spel och träning med att fokusera på utmaningar i teknik, spelförståelse och fotbollsfys. Samtidigt är det enkelt skapa avstånd.

Anpassa förslagen till spelarnas ålder och utvecklingsnivå. Lämpliga övningar finns i supercoach
 


Övrig föreningsverksamhet

Vi skjuter upp eller ställer in möten som inte kan hållas digitalt via till exempel Zoom. Kontaktuppgifter till kansli och styrelse hittar du här:

DET ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA IGENOM  OCH ATT FÖRHÅLLA SIG TILL OVANSTÅENDE OM VERKSAMHETEN SKA KUNNA FORTSÄTTA UTAN ÖVRIGA RESTRIKTIONER.


Tack för att ni är rädda om er själva och varandra!

 
Stolta Sponsorer
https://www.svenskaspel.se/grasroten
Bingo Stockholm - Alla hallar