Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Järla IF Fotbollsklubb
Med Hjärta Och Hjärna

Järla IF FK Sicklaöns största fotbollsklubb
Namnlöst dokumentInformation för er som besöker oss på Nacka IP och andra planer i Nacka.


Förtydligande från Svenska Fotbollförbundet gällande matcharrangemang

För att följa förbudet mot mer än 50 deltagare vid offentliga tillställningar är det, efter samråd med polisen, SvFF:s skarpa rekommendation att ingen publik närvarar under match


Vi hoppas ni som ledare och föräldrar i gästande föreningar följder dessa riktlinjer och
endast låter barnen samt era ledare närvara vid match.
Detta är extra viktigt vid match i fotbollstältet där kö lätt uppstår vid luftslussen.

För dom som vill följa matchen live rekommenderar vi appen "min fotboll" som alternativ till promenad.

Järla har inte serveringen öppen på Nacka IP. Vi kommer inte heller ge möjlighet till omklädningsrum utan uppmuntrar att komma ombytt till match.
Möjlighet att fylla på vatten finns på gaveln av Järlas klubbhus (mot skateparken)
Toaletter finns inne i sportcentrum.

Med förhoppning om respekt och förståelse!
Ändrat datum för årsmötet!
2020-09-08 20:12
Då revisionsberättelsen inte färdigställts  på grund av Covid 19 tvingas vi skjuta på årsmötet ytterligare. Eftersom årsmötet är uppskjutet sedan tidigare på grund av CORONA/Covid 19 så ser vi inte att det påverkar verksamheten.

Nytt datum för årsmöte kommer fastställas i dagarna och meddelas på hemsidan.

Vi beklagar detta.

Påminnelse!! Ingen publik under matcher!
2020-09-07 18:51

Svenska Fotbollsförbundet har förtydligat sina riktlinjer kring publikfrågan:
Arrangerande förening måste kunna säkerställa att åskådarantalet på matchen aldrig överstiger 50 personer.


För förening som inte kan säkerställa detta rekommenderas alltså fortfarande att inte bjuda in publik överhuvudtaget, särskilt om det på en och samma idrottsplats eller fotbollsplan spelas flera matcher samtidigt eller om idrottsplatsen eller fotbollsplanen är öppen och åtkomlig för allmänheten.


I Stockholmsdistriktet spelas t ex alltid flera 5v5-matcher samtidigt bredvid varandra. Då ska ingen publik förekomma runt planen.


StFF:s rekommendation är att spela helt utan publik och att varje förening vidtar rimliga åtgärder för att det ska genomföras.


Det är inte bara publik som ställer till det utan även lag som hänger runt plan i samband med matchstart och slut. Prata med dom lagen att skyndsamt lämna och att ni sedan gör det samma.


Publikrekommenationer under CORONA /Covid 19
2020-08-20 11:00

Svenska Fotbollsförbundet har förtydligat sina riktlinjer kring publikfrågan:
Arrangerande förening måste kunna säkerställa att åskådarantalet på matchen aldrig överstiger 50 personer.


För förening som inte kan säkerställa detta rekommenderas alltså fortfarande att inte bjuda in publik överhuvudtaget, särskilt om det på en och samma idrottsplats eller fotbollsplan spelas flera matcher samtidigt eller om idrottsplatsen eller fotbollsplanen är öppen och åtkomlig för allmänheten.


I Stockholmsdistriktet spelas t ex alltid flera 5v5-matcher samtidigt bredvid varandra. Då ska ingen publik förekomma runt planen.


StFF:s rekommendation är att spela helt utan publik och att varje förening vidtar rimliga åtgärder för att det ska genomföras.


Det är inte bara publik som ställer till det utan även lag som hänger runt plan i samband med matchstart och slut. Prata med dom lagen att skyndsamt lämna och att ni sedan gör det samma.

Till dig som fortfarande anser att det inte gäller dig så finns några punkter här att läsa.

Årsmöte 2020 9/9 19:00 framflyttat
2020-08-09 21:31


Mötet kommer ske digitalt eller utomhus. Exakt plats för möte aviseras senare.
Vid digitalt möte krävs anmälan.


Ordinarie Årsmöte för verksamhetsåret 2019 hålls i klubbhuset den 9 September kl 19.00 2020

Kom, var med o forma verksamheten i Järla!
Genom att närvara på årsmötet kan du vara med att påverka ekonomi och verksamheten i föreningen.

Efter mötet kommer vi prata ledarkläder och kort presentera kommunens planer för IP.


17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning för mötet

• Mötets öppnande
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
• Godkännande av dagordning
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av protokolljusterare och rösträknare
• Styrelsens
–Verksamhetsberättelse för det gångna året
–Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
• Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
• Fastställande av medlemsavgifter.
• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
• Val av
–Föreningens ordförande för en tid av ett år
–Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år framåt
–Revisor för en tid av ett år
–Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
• Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
• Fastställande av medlemsavgifter 2021
• Mötets avslutande

Efter mötet finns det möjlighet att ställa övriga frågor.

Järla IF Dream Team - Artikeln i Expressen och information
2020-06-25 07:15
Järla IF Dream Team 
 ”Fantastiskt att de får spela efter sina förutsättningar” - Artikeln i Expressen och information.

Artikeln från expressen:

Järla IF Dream Team - Fotbollsträning för ungdomar med funktionsnedsättning.
Här får du lära dig spela fotboll:
  • i lugnt tempo utifrån egna villkor
  • i en mindre grupp
  • med erfarna ledare
Du bör ha fyllt 9 år, och kunna ta emot och följa instruktioner.
Har du frågor kontakta kansliet på kansliet@jarlaif.se,
Marlene Yngve lagledare tel. 073 976 93 70
marleneyngves@gmail.com

Mer info:
https://jarlaiffk.sportadmin.se/start/?ID=48123 
Nyheter från våra lag
P10, 15/09 11:09 
Ledare, 07/09 08:51 
Dam, 07/09 08:24 
Herr, 03/09 07:56 
P11, 17/08 10:10 
 
Stolta Sponsorer
https://www.svenskaspel.se/grasroten
Bingo Stockholm - Alla hallar