Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Järla IF FK Sicklaöns största fotbollsklubb
Hej och välkommen till Järla IF Fotboll.

I toppmenyn hittar ni våra lag, fotbollskolor, turneringar.
I vänstermenyn hittar ni mer information om oss.

Varmt välkommen till Järla IF FK, här skapas historia sedan 1914!
Välkomna på Järlas klädbytardag lördagen 23 mars!
2019-03-15 16:55
Finns urväxta Järlakläder eller fotbollsskor hemma? Finns behov av att införskaffa kläder och skor i större storlek?
Då är det läge komma på Järlas bytardag lördagen den 23 mars.

Vi har alla garderober och lådor fulla av träningskläder och fotbollsskor som knappt är använda och som bara väntar på att komma till nytta.
Ta chansen att skänka, byta eller köpa nytt under Järlas klädbytardag.

Plats: Klubbhuset, konferensrummet en trappa upp
Tid: Kl 09-14. (OBS! Inlämning mot tillgodokvitto sker kl 09-10.)

Vill du skänka kan du göra det under hela veckan i avsedd tunna vid klubbhuset.
Denna tunna finns placerad till höger innanför grindarna vid klubbhuset, mellan den lilla entré-kuren och containern. Tunnan töms regelbundet.

Vill du byta eller köpa så gör du det under lördagen.

Kläderna ska självklart vara hela och rena, det samma gäller skor. 

För de kläder/skor som man lämnar in under inlämnings-tiden på lördagen får man motsvarande tillgodokvitto att "handla" för under lördagen.
Intäkter från övrig försäljning av begagnade kläder/skor går till föreningen.
Kläder/skor som blir över efter bytardagen används till välgörenhet.

VÄLKOMNA!

Vill du förresten hjälpa till på plats på lördagen? Hör av dig till Petra Carlenarson, 070-4319207

Stöd Järlas ungdomsverksamhet – utan extra arbete.
2019-03-09 09:27
Det är hur lätt som helst att stödja ungdomsidrott och Järla IF fotbollsklubb. Alla kan göra detta, såväl föräldrar som mor- och farföräldrar, grannar, vänner och övriga supportrar.

ICA Maxi
Vår sponsor ICA Maxi Nacka skänker 1% av beloppet du handlar för när kopplat ditt ICA-kort. Alla kan göra detta, såväl föräldrar som mor- och farföräldrar, grannar, vänner och övriga supportrar. Skicka vidare till alla du känner som gillar Järla IF, breddidrott och som handlar på ICA Maxi Nacka.
Har du inte redan ICA-kort hjälper Kundservice på ICA Maxi Nacka dig med en ansökan.

Stadium
Om du har ett eget medlemskap på Stadium, så har du även möjlighet att stötta Järla IF!
Varje gång du handlar på Stadium privat, (Icke förenings produkter) så kan du ge 3% extra i bonus till Järla IF utan att påverka din egen bonus.
Tveka inte, var med och stötta Järla IF du med. Koppla ditt medlemskap genom denna länk.

Glöm inte! Att du alltid kan stödja Järla genom att uppge Järla IF i kassan när du handlar på Stadium Sickla!

Ditt stöd är mycket viktigt och pengarna går direkt tillbaka till ungdomsverksamheten!

Kallelse årsmöte Järla IF Torsdag 14/3 19.00!
2019-02-05 14:23
Ordinarie Årsmöte för verksamhetsåret 2018 hålls i klubbhuset den 14 mars kl 19.00

Kom, var med o forma verksamheten i Järla!
Genom att närvara på årsmötet kan du vara med att påverka ekonomi och verksamheten i föreningen.

Efter mötet kommer vi prata ledarkläder och kort presentera kommunens planer för IP.

Till årsmötet kommer styrelsen presentera förslag till stadgeändring. Dessa kommer finnas tillgängliga tillsammans med årsmöteshandlingarna


17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning för mötet

• Mötets öppnande
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
• Godkännande av dagordning
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av protokolljusterare och rösträknare
• Styrelsens
–Verksamhetsberättelse för det gångna året
–Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
• Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
• Val av
–Föreningens ordförande för en tid av ett år
–Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år framåt
–Revisor för en tid av ett år
–Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
• Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
• Fastställande av medlemsavgifter 2020
• Mötets avslutande

Efter mötet finns det möjlighet att ställa övriga frågor.


2018-11-26 09:22
Gäller även övriga planer i Nacka

Joakim ny på kansliet
2018-11-02 09:05
Järla är glada att kuna presentera vår nya kanslist, Joakim Cedergren, som börjar på kansliet den 7 januari.
Joakim har erfarenhet från 4 år på kansliet i Ängby IF och har efter gymnasiet genomfört 3 år på Örebro universitet på utbildningen Management in sport and recreation.
Joakim kommer att presentera sig själv på ledarmötet den 14 november.
Nyheter från våra lag
F09, 19/03 22:48 
U19, 17/03 09:25 
U19, 10/03 22:16 
F06, 04/03 20:22 
 
Stolta Sponsorer
https://www.svenskaspel.se/grasroten
Bingo Stockholm - Alla hallar