Järla IF FK Sicklaöns största fotbollsklubb
Hej och välkommen till Järla IF Fotboll.

I toppmenyn hittar ni våra lag, fotbollskolor, turneringar.
I vänstermenyn hittar ni mer information om oss.

Varmt välkommen till Järla IF FK, här skapas historia sedan 1914!
Vill du vara med att skapa trygghet på Sicklaön?
2017-12-12 09:21
Flera rån, rånförsök och hot har på senaste tiden drabbat området runt Nacka forum och IP. Flera av er har frågat hur ni kan hjälpa till.

Nattvandrargruppen "Föräldranärvaro Sicklön" arbetar för ökad föräldranärvaro i området och det finns alltid plats för fler föräldrar.
Ni kommer i kontakt med gruppen via Facebook .
Saknar ni Facebook så kontakta kansliet så ska vi hjälpa er med kontaktuppgifter

Nu på onsdag 13 dec kl 16.00 samlas man vid Forum ingången vid bussarna för att patrullera runt Forum/Järla höjden. Ni känner igen dom med nattvandrarvästar. Kontakta gärna gruppen innan.

Ni vuxna behövs här ute så välkomna!

Status fotbollsplaner
2017-11-20 12:34
Troligen öppna. Bekräftas efter 16.00
 
Extra årsmöte.
2017-10-30 14:42
Härmed inbjuds du som medlem till extra årsmöte för att bla. fastställa 2018 års medlemsavgifter.
Mötet hålls i Nacka konferenscentrum 25/11 09.30-11.00.
Kaffe från 09.00 och stipendieutdelning efter årsmötet 11.00.

Dagordning

1.   Mötets öppnande
  1. Fastställande av röstlängd
  2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
  3. Val av ordförande och sekreterare för det extra årsmötet
  4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
  5. Fastställande av medlemsavgifter 2017
  6. Motioner
  7. Mötets avslutande

Välkomna!

/Styrelsen
Mörkret lägger sig över IP, håll ihop efter träningen!
2017-10-22 18:10
Nu drar höstmörkret in och det är mörkt runt IP. Därför vill vi uppmana till extra uppsikt.

Under senaste åren har områden runt Nacka forum varit drabbade av personhot och i vissa fall även rån. Något som lyckligtvis minskat.
Men IP är ett område där många rör sig och bråk kan uppstå och det kan vara bra att vara medveten om det.

Mörka miljöer kan också vara skrämmande för både barn och ungdomar.
Och även om vi anser IP vara en trygg miljö vill uppmana alla att i största möjligaste mån göra sällskap eller samåka till och från träningar, för att göra den ännu tryggare.
Föreningen inte kan ansvara för dom barn/ungdomar som väljer att uppehålla sig på IP. Men vi uppmanar alla vuxna som befinner sig på IP att vara extra uppmärksamma.

Vidare uppmanar vi att aldrig lämna datorer eller andra värdesaker i bilen under träning.

Bortsett från detta så önskar vi alla en fantastisk höst!

Missvisande artikel i Mitt i
2017-10-18 11:15
I senaste numret av Mitt i har man gjort en granskning av huruvida föreningar kräver utdrag ur ledares belastningsregister.

Ett slarvigt utfört arbete hos Mitt i´s artikelförfattare har medfört att den Järla förening som redovisas är Järla orientering. Det framgår visserligen av artikeln men alla har hittills läst bara "Järla"

Järla IF FK var pionjärer i detta och tog redan 2012 beslut att alla ledare ska visa upp utdrag ur belastningsregistret. Detta är något som uppdaterades så sent som under 2017.

Vi vill därmed förtydliga att alla ledare inom Järla IF FK måste visa upp utdrag ur belastningsregistret för att få vara verksamma som ledare.
Nyheter från våra lag
 
Stolta Sponsorer
Bingo Stockholm - Alla hallar